Skip to content
VI TAGER VORES ANSVAR ALVORLIGT

VI ER BEVIDSTE OM VORES ROLLE I DEN DANSKE KLIMADAGSORDEN!

Vi arbejder løbende på at optimere og forbedre hele værdikæden og samarbejder tæt med andre aktører i branchen om at forbedre og optimere den danske produktion.

OST I EN KLIMAKONTEKST

Er det ikke noget med at køer prutter og udleder en masse CO2?

At køer udleder drivhusgasser er et faktum vi ikke kommer udenom. Men mejeriprodukter er et ganske klima-fornuftig valg, fordi de tilbyder enormt god næring for klima-pengene. Mejeriprodukter som f.eks. ost er har et højt proteinindhold af høj kvalitet og mange mejeriprodukter er en god kilde til let optagelig calcium. Den danske landbrugssektor har altid haft dedikerede producenter, der er gået forrest både ift. dyrevelfærd, men nu i høj grad også på klimafronten, hvor vi, sammenlignet med udlandet, er kommet langt.

VORES ANSVAR

For os er det naturligt at tage ansvar for og aktiv del i det samfund og lokalområde vi er en del af. Vi laver danske produkter i Danmark og skaber lokale arbejdspladser. Godt 80 lokale landmænd leverer frisk mælk til vores mejerier hver dag. Her er det vores fornemmeste opgave at omdanne den friske mælk til velsmagende produkter med fokus på smag og godt håndværk uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed samt arbejde for at skabe en mere etisk og bæredygtig produktionen med fokus på høj dyrevelfærd.

Vi samarbejder med passionerede leverandører, der alle lever op til vores høje standarder. 

Andries køer4
Andries køer3

Er ost bæredygtig?

Et af vor tids største bekymringer og fokusområder er klima og bæredygtighed. Bæredygtig produktion, et nedsat kødforbrug og fokus på at købe sæsonvarer og lokale fødevarer vinder mere frem og er nu globale fødevaretrends.

 Hovedårsagen til at fødevarer ofte er i søgelyset, når det kommer til klima og miljø, er landbrugets udledning af drivhusgasser særligt i form af metan – det gælder både animalske og plantebaserede fødevarer. Desuden kræver fødevareproduktionen ofte et højt ressourceforbrug i form af vand og landbrugsarealer. Der arbejdes allerede på højtryk for at finde fælles løsninger på verdensplan, så vi sammen kan reducere ressourceforbruget i fødevareproduktionen, samtidigt med, at vi har et fælles ansvar om at brødføde verdens voksende befolkning med næringsrigtig mad.

 

Mælk er for fremtiden

Bæredygtighed er en kompleks størrelse. Derfor har Mejeriforeningen søsat en ny kampagne, der skal give inspiration til at bruge mælk og mejeriprodukter i en bæredygtig kost, samt belyse nogle af de mange spørgsmål.

Hvad er bæredygtig kost?

Mejeriforeningens nye fremstød med undertitlen ’Mælk er en del af en bæredygtig kost’, præsenterer en række artikler om sammenhængen mellem mejeriprodukter og bæredygtige måltider.

Kampagnen er baseret på et anerkendt datagrundlag og det er derfor valgt at bruge FAO's (FN’s organisation for fødevarer og landbrug) definition af begrebet bæredygtig kost.

FAO’s definition af en bæredygtig kost er baseret på disse fire kriterier:

  1. Ernæringsmæssigt tilstrækkelig, sikker og sund
  2. Beskyttende og respektfuld over for miljøet
  3. Økonomisk tilgængelig for alle
  4. Kulturelt acceptabel

Desuden bygger kampagnen på de officielle danske kostråd, som er Fødevarestyrelsens ’anbefalinger til mad og drikke, der er sund og samtidig klimavenlig’. Mager mælk og mejeriprodukter er en del af disse kostråd.

Læs mere og få indsigt på kampagnesitet

MÆLK ER FOR FREMTIDEN

 

Mælkfremtiden
Figur

Danmark er på rette vej

I dag er der stor forskel på, hvor klimaeffektiv produktionen af fødevarer er, når man sammenligner forskellige lande og produktionsformer. Af figuren til venstre fremgår en række landes udledning af drivhusgasser pr. kg. produceret mælk9. Her ses det, at Danmark har en udledning på lige over 1 kg CO2-ækvivalenter pr. kg mælk, mens Bulgarien, som det dårligst-placerede land i EU, har en mere end dobbelt så stor udledning. Danmark ligger også lidt bedre end lande, vi normalt sammenligner os med, f.eks. Sverige, Holland og Tyskland. Danmark er med andre ord et af de mest klimaeffektive lande i verden, når det kommer til produktion af mælk med et klimaaftryk på cirka halvdelen af det globale gennemsnit som er 2.5 kg CO2e per kg. mælk.

 

Figur2

Forbedret ydelse

I Danmark har der længe været fokus på reduktion af drivhusgasser fra landbruget. Landbruget har, efter FN’s definition, reduceret udledningen af klimagasser med 17% siden 1990, og reduktionen har fundet sted samtidigt med, at produktionen er steget med 21%

Ser man isoleret på mælkeproduktionen, er der sket en reduktion i udledningen pr. produceret liter mælk med 16%. Antallet af malkekøer er i dag 25% lavere end i 1990 samtidig med, at mælkeproduktionen er steget med 20%. Mælkeydelsen pr. ko er steget med 60% og samtidig er CO2e udledningen pr. ko kun steget med 34%. Det betyder, at CO2e udledningen pr. produceret liter mælk er faldet med 16%11

Den samlede CO2e udledning fra mælkeproduktionen faldt med 13 pct. frem til 2007. I takt med mælkekvotens gradvise udfasning er produktionen steget, og steget noget mere end forbedringen i CO2e effektiviteten. Det betyder, at CO2e udledningen fra mælkeproduktionen i dag er 1 pct. højere end i 1990.

 

Passer ost ind i en bæredygtig kost?

Mange sætter lighedstegn mellem bæredygtige og klimavenlige fødevarer, men så enkelt er det ikke. En bæredygtig kost handler nemlig om meget mere end fødevarernes klimaaftryk.

Ifølge FAO (The Food and Agriculture Organisation), der er FN’s organisation for fødevarer og landbrug, er forskellige parametre som næringsindhold, sundhed, kultur og økonomi alle vigtige faktorer at inkludere, når man taler om en bæredygtig kost.

Mejeriprodukter indgår i kostanbefalinger i størstedelen af verden, fordi mejeriprodukter indeholder næringsstoffer såsom protein, calcium, vitamin B2, vitamin B12 og fosfor. Dette faktum samt at mejeriprodukter er tilgængeligt og kulturelt acceptabelt over store dele af verden, og samtidig har en forholdsmæssig lav pris betyder, at osten ifølge definitionen vil kunne betegnes som en bæredygtig fødevare.

Bæredygtig kost
FØDEVARESTYRELSEN ANBEFALER

DE OFFICIELLE KOSTRÅD - godt for sundhed og klima

1. Spis planterigt, varieret og ikke for meget

2. Spis flere grøntsager og frugter

3. Spis mindre kød - vælg bælgfrugter og fisk

4. Spis mad med fuldkorn

5. Vælg planteolier og magre mejeriprodukter

6. Spis mindre af det søde, salte og fede

7. Sluk tørsten i vand